این شرکت دارای مجوزهای رسمی سازمان بورس اوراق بهادارتهران در زمینه های زیر می باشد:

- معاملات قراردادهای مشتقه کالایی (قرارداد آتی سکه، زیره و ...)

- معاملات رینگ کشاورزی

- مشاور پذیرش در بورس کالا

-معاملات رینگ فرآورده های نفت و پتروشیمی

- معاملات سلف موازی استاندارد فلزات

- معاملات اوراق بهادار بورس تهران

- معاملات اوراق بهادار فرابورس ایران

- موافقت اصولی برگزاری دوره های آموزشی